سینا طب : خدمات پزشکی در منزل - پزشک آنلاین

 

 

استفاده شما از وب سايت مرکز سینا طب به معنی توافق کامل شما با شرايط مندرج در اين صفحه مي باشد.

 

1. Ø®Ø¯Ù…ات Ùˆ محتويات سايت، صرفا براى استفاده خدمات پزشکی شما عرضه شده است. حق استفاده از اطلاعات موجود در سايت مرکز سینا طب براي مرکز سینا طب محفوظ Ù…ÛŒ باشد. هر گونه سوء استفاده از اين اطلاعات پيگرد قانوني خواهد داشت Ùˆ هيچ فرد حقيقي، حقوقي يا سايتي به هيچ عنوان نمي تواند از اطلاعات موجود در سايت براى توليد مجدد محتوا ÙŠØ§ ايجاد ترافيك در سايت خود استفاده نمايد. اگر مايليد از سرويسها Ùˆ محتويات سايت جهت مقاصد ØªØ¬Ø§Ø±Ù‰ استفاده نماييد لازم است از قبل به ما اطلاع دهيد. براى اين كار لطفا با ما تماس بگيريد. استفاده از محتويات سايت مرکز سینا طب برای سايت ها Ùˆ وبلاگ های شخصی تنها به شرطی Ú©Ù‡ منافع تجاری مد نظر نباشد با ذکر منبع يا آدرس سايت مجاز Ù…ÛŒ باشد.

 

2. Ø§Ø·Ù„اعات موجود در سايت مرکز سینا طب از منابع معتبر Ùˆ مرتبط در سايت قرار داده شده است. ممکن است اطلاعات، در سايت مرکز سینا طب در مواردي غير دقيق يا دارای خطاهای نگارشی باشد. سايت مرکز سینا طب به طور مداوم اطلاعات Ùˆ محتويات سايت را به روز خواهد كرد.

 

3. ÙƒØ§Ø±Ø¨Ø±Ø§Ù† باید هنگام ثبت اطلاعات مورد نظر خود، فرم را با اطلاعات صحيح Ùˆ به طور كامل پر Ù†Ù…ايند. بديهي است درصورت ورود اطلاعات ناقص يا نادرست، ارتباط با كاربر برقرار نخواهد بود.

 

4. Ø´Ù…ا به سايت مرکز سینا طب اطمينان Ù…ÛŒ دهيد Ú©Ù‡ از اين سايت برای رسيدن به مقاصدی Ú©Ù‡ بر خلاف قوانين موضوعه ÙŠØ§ شرايط استفاده از سايت مرکز سینا طب Ù…ÛŒ باشد استفاده نخواهيد کرد. شما از سايت مرکز سینا طب به  Ú¯ÙˆÙ†Ù‡ ای استفاده نخواهيد کرد Ú©Ù‡ باعث آسيب، از کار انداختن يا معيوب ساختن وب سايت شود. همچنين شما مجاز به دسترسی يا تلاش برای دسترسی به اطلاعات، محتويات يا ورودي هايی Ú©Ù‡ تعمدا به طور متعارف Ø¯Ø± دسترس Ù‚رار نگرفته يا از طريق صفحات سايت ارائه نشده اند نيستيد.

 

5. Ø³Ø§ÙŠØª مرکز سینا طب ممکن است دارای لينک هايی به سايت های ديگر باشد. اين سايت ها تحت کنترل مرکز سینا طب نيستند Ùˆ سايت مرکز سینا طب هيچ مسووليتی در قبال محتويات اين سايتها شامل (Ùˆ نه محدود به) لينک های ديگری Ú©Ù‡ ممکن است در اين سايت ها باشد ندارد. سايت مرکز سینا طب اين لينک ها را برای سهولت شما فراهم کرده است Ùˆ وجود هر ÙŠÚ© از اين لينک ها به معنی تائيد يا هر نوع ارتباط ما با اداره کنندگان آنها نيست. سايت هايى كه Ø¯Ø± Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ها يا صفحات Ø³Ø§ÙŠØª مرکز سینا طب لينک Ù…ÛŒ شوند توسط افرادی خارج از مرکز سینا طب اداره Ù…ÛŒ شوند، لذا Ø³Ø§ÙŠØª مرکز سینا طب نمی تواند در مورد آنها ضمانتى داشته باشد. شما توافق Ù…ÛŒ کنيد مسووليت هر گونه خسارت Ùˆ آسيب Ø§Ø­ØªÙ…الی وارده به راﻳﺎنه تان را از طرﻳﻖ وﻳﺮوس ÙŠØ§ فايل های مخرب ديگر  Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ تواند ناشی از درﻳﺎفت Ùˆ استفاده از داده ها Ùˆ فایل های متعلق به سايت های لينک شده در Ø³Ø§ÙŠØª مرکز سینا طب باشد، Ø®ÙˆØ¯ برعهده خواهيد داشت.

 

6. ÙˆØ¨ سايت مرکز سینا طب هيچ گونه مسووليتي را در رابطه با حذف شدن صفحات سايت خود Ùˆ يا لينک های مرده نمي پذيرد. سروﻳس های سايت «Ø¢Ù†Ú¯ÙˆÙ†Ù‡ Ú©Ù‡ هست» ارائه Ù…ÛŒ شود Ùˆ Ø³Ø§ÙŠØª مرکز سینا طب تحت هيچ شرايطي مسووليت تاخير يا عدم کارکرد سايت را Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ تواند ناشى از عوامل طبيعى، نيروى انسانی، مشکلات اينترنتى، خرابی تجهيزات كامپيوترى، مخابراتى Ùˆ غيره باشد بر عهده ندارد.

 

7. Ø§ÙŠÙ† توافق نامه تحت قوانين کشور ايران مقرر Ù…ÛŒ گردد Ùˆ به معنی توافق کامل کاربر با شرايط استفاده از ÙˆØ¨ سايت مرکز سینا طب خواهد بود Ùˆ جايگزين کليه توافقات قبلی يا جاری محسوب   Ù…ÛŒ شود.

 

8. Ø³Ø§ÙŠØª مرکز سینا طب ممکن است دارای سرويس هايی با قابليت مشارکت عمومی موسوم به سرويس های جمعی، همچون اتاق گفتگو، تابلوی اعلانات، تالار گفتگو، نقد، گروه های خبری، شبکه دوستان Ùˆ  سرويس های ديگری باشد Ú©Ù‡ برای تسهيل ارتباط شما با ديگران (Ú†Ù‡ در مقياس عمومی مثل تالار گفتگو Ùˆ Ú†Ù‡ در مقياس خصوصی مثل شبکه خصوصی Ø¯ÙˆØ³ØªØ§Ù†) ارائه Ù…ÛŒ شوند. شما توافق Ù…ÛŒ کنيد Ú©Ù‡ از اين سرويسهای جمعی، فقط برای ثبت، ارسال Ùˆ دريافت پيامهايی استفاده کنيد Ú©Ù‡ مناسب Ùˆ مرتبط با آن سرويس خاص باشد.

 

9. ÙˆØ¨ سايت مرکز سینا طب الزامی به ديدبانی Ùˆ کنترل سرويس های جمعی ندارد. با اين وجود وب سايت مرکز سینا طب اين حق را برای خود محفوظ Ù…ÛŒ دارد Ú©Ù‡ محتويات ارسال شده در
سرويس های جمعی را مرور  Ùˆ هرگونه ورودی نامناسب را حذف نمايد.

 

10. Ù…ا ممكن است سرويس های خود را به هر دليلى در زمانهای مختلف Ùˆ بدون اطلاع قبلی، تغيير دهيم Ùˆ Ø­Ù‚ تغيير شرايط این سرويس ها نيز برای ما محفوظ خواهد بود. بنابراين، Ø´Ø±Ø§ÙŠØ· استفاده از سرويس های سايت مرکز سینا طب هر از گاهی روزآمد خواهد شد. شما توافق Ù…ÛŒ کنيد Ú©Ù‡ استفاده مستمر شما از سايت به معنی پذيرش هرگونه تغيیر Ù…ÛŒ باشد. در صورتی Ú©Ù‡ Ø´Ø±Ø§ÙŠØ· استفاده از سرويس ها دستخوش تغيیرات عمده Ø´ÙˆØ¯ خبر آن در صفحه نخست سايت منعکس خواهد شد.

 

11. © کليه محتويات سايت مرکز سینا طب شامل قانون Ø­Ù‚ تکثير شده Ùˆ متعلق به سايت مرکز سینا طب مي باشد.

 

 © کليه حقوق محفوظ است.  1390 Ù‡Ø¬Ø±ÛŒ خورشیدی

 


سياست حفظ حريم شخصی کاربران
 

 

مرکز سینا طب به  Ø§Ø·Ù„اعات مخفى يا خصوصی اشخاصى كه از خدمات سايت استفاده مي كنند، احترام گذاشته Ùˆ از آن محافظت مي كند.

 

مرکز سینا طب متعهد Ù…ÛŒ شود از حريم شخصی شما دفاع کند Ùˆ در اين راستا اقدام به توسعه تکنولوژی مورد نياز برای هرچه مطمئن تر Ùˆ امن تر شدن Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ù‡ شما از سايت نمايد. در واقع با استفاده از سايت سینا طب ØŒ شما رضايت خود را از اين سياست نشان Ù…ÛŒ دهيد.

 

جمع آوری اطلاعات شخصی شما
وب سايت مرکز سینا طب اقدام به دريافت اطلاعاتی Ù…ÛŒ کند Ú©Ù‡ هنگام درمان شما، بر مبناي آن بتوان نوع بیماری را در اسرع وقت توسط متخصصی مرکز تشخیص داد. همچنين سايت مرکز سینا طب مبادرت به جمع آوری اطلاعات آماری Ù…ÛŒ نمايد Ú©Ù‡ مربوط به سخت افزار Ùˆ نرم افزار رايانه شما Ù…ÛŒ باشد Ùˆ به طور خودکار توسط سايت مرکز سینا طب ثبت Ù…ÛŒ شود. اين اطلاعات Ù…ÛŒ تواند شامل آدرس 
IPØŒ نوع مرورگر، نام حوزه اينترنتی Ùˆ Ø²Ù…ان دسترسی به سايت باشد. اين اطلاعات توسط سايت Ù…رکز سینا طب برای انجام عمليات بهتر، حفظ کيفيت سرويس ها Ùˆ تامين اطلاعات آماری مورد استفاده قرار Ù…ÛŒ گيرد.

 

استفاده از اطلاعات شخصی شما
سايت مرکز سینا طب از اطلاعات شخصی شما برای عملکرد سايت Ùˆ تامين سرويسهايی Ú©Ù‡ شما درخواست کرده ايد استفاده Ù…ÛŒ کند. سايت مرکز سینا طب همچنين ممکن است از طريق نظرسنجی ها Ø¨Ø§ شما ارتباط برقرار کند تا بتواند نظر شما را در مورد سرويس های جاری يا امکان ارائه سرويس های جديد جويا شود.
سايت مرکز سینا طب صفحاتی Ø±Ø§ Ú©Ù‡ بازديدکنندگان سايت مشاهده Ù…ÛŒ کنند Ø±Ø¯ÙŠØ§Ø¨ÛŒ Ù…ÛŒ کند تا به این ترتیب، تعيين کند Ú†Ù‡ خدماتی از بيشترين نیاز  برخوردار هستند. اين اطلاعات Ø¯Ø± محتويات درون سايت يا Ø¹Ù…لکرد بهتر سرويس ها مورد استفاده قرار Ù…ÛŒ گيرد.

 

استفاده از کوکی ها
سايت مرکز سینا طب از Ú©ÙˆÚ©ÛŒ استفاده Ù…ÛŒ کند تا به شما برای Ø´Ø®ØµÛŒ سازی استفاده از سايت Ùˆ بهبود سرويس ها Ú©Ù…Ú© Ú©Ù†Ø¯. Ú©ÙˆÚ©ÛŒ ÙŠÚ© فايل متنی محتوی ÙŠÚ© سری داده است Ú©Ù‡ توسط ÙŠÚ© صفحه وب  بر روی ديسک شما قرار داده Ù…ÛŒ شود.  از Ú©ÙˆÚ©ÛŒ ها برای اجرای برنامه يا ويروسی کردن کامپيوتر نمی توان استفاده کرد. Ú©ÙˆÚ©ÛŒ ها به طور منحصر بفرد به شما اختصاص داده Ù…ÛŒ شوند Ùˆ فقط توسط وب سايتی Ú©Ù‡ Ú©ÙˆÚ©ÛŒ را به شما داده باشد قابل خواندن هستند.
ÙŠÚ©ÛŒ از اهداف اصلی Ú©ÙˆÚ©ÛŒ ها فراهم کردن امکان ويژه برای شما جهت صرفه جويی در وقت است. وظيفه Ú©ÙˆÚ©ÛŒ اين است Ú©Ù‡ به وب سرور اطلاع دهد Ú©Ù‡ شما مجددا از ÙŠÚ© ØµÙØ­Ù‡ خاص بازديد Ù…ÛŒ کنيد. به عنوان مثال، اگر شما از امکان شخصی سازی صفحات سايت مرکز سینا طب استفاده کنيد يا به عنوان ÙŠÚ© عضو در سايت يا سرويس های آن ثبت نام نمائيد، Ú©ÙˆÚ©ÛŒ Ù…ÛŒ تواند به شما Ú©Ù…Ú© کند تا در بازديدهای بعدی اطلاعات خاصی از شما بدون اينکه لازم باشد هر دفعه آنها را وارد کنيد در دسترس باشد. اين امر فرايندهای  تکراری ورود اطلاعات را از قبيل شناسه کاربری ساده Ù…ÛŒ کند. وقتی شما به سايت مرکز سینا طب برگرديد، اطلاعاتی Ú©Ù‡ قبلا وارد کرده ايد در دسترس بوده Ùˆ شما Ù…ÛŒ توانيد به راحتی از ويژگي های خصوصی سازی شده سرويس های سايت بهره مند شويد.

 

شما اين توانايی را داريد Ú©Ù‡ Ú©ÙˆÚ©ÛŒ را قبول يا رد کنيد. بيشتر مرورگرهای وب به طور خودکار Ú©ÙˆÚ©ÛŒ را Ù…ÛŒ پذيرند اما معمولا اين امکان وجود دارد Ú©Ù‡ تنظيمات پيش فرض مرورگر خود را تغيیر دهيد تا از قبول Ú©ÙˆÚ©ÛŒ امتناع ورزد. در اين صورت، ممکن است قادر نباشيد از همه امکانات پويا Ùˆ قابليت های Ø³Ø±ÙˆÙŠØ³ های سايت مرکز سینا طب Ùˆ سايت های ديگر بهره مند شويد.

ارتباط مستقيم با کاربران 
تنها مرجع رسمی مورد تاييد ما برای ارتباط با شما، پايگاه رسمی اين سايت يعنی 
www. sina-teb.ir  Ø§Ø³Øª. ما با هيچ روش ديگری جز ارسال نامه از طرف آدرسهای رسمی Ùˆ تاييد شده در سايت، با شما تماس نمی گيريم. 
وب سايت مرکز سینا طب هيچ گونه سايت اينترنتی با آدرسی غير از 

www. sina-teb.ir Ùˆ همچنين، هيچ گونه وبلاگ Ùˆ شناسه در برنامه های گفتگوی اينترنتی همچون Yahoo Messenger ÙŠØ§ MSN Messenger Ùˆ غيره ندارد Ùˆ هيچگاه با اين روش ها با شما تماس نمی گيرد. 
برای تماس با Ø³Ø§ÙŠØª ديجي كالا، فقط آدرس های ايميل ذکر شده در Ø¨Ø®Ø´ ارتباط با ما مجاز Ù…ÛŒ باشند. اگر Ù…ÛŒ خواهيد برای ما نامه بفرستيد فقط به اين آدرسها Ø§ÙŠÙ…يل Ú©Ù†ÙŠØ¯.

 

چگونه ميتوانيد سوالات بيشتر Ø®ÙˆØ¯ را بپرسيد؟ 
در هر زمان كه مايل باشيد Ù…ÛŒ توانيد سوالات خود را در Ù…ورد سياست حفظ حريم شخصی خود از ما بپرسيد Ùˆ ما حتما به شما پاسخ خواهيم داد. لطفا سوالات خود را به ÙŠÚ©ÛŒ از Ø±ÙˆØ´Ù‡Ø§ÛŒ Ø°Ú©Ø± شده در بخش ØªÙ…اس با ما ارسال نمائيد.

 


سايت مرکز سینا طب از شنيدن هر گونه نظرات Ø´Ù…ا نسبت به Ø³ÙŠØ§Ø³Øª حفظ حريم شخصی استقبال Ù…ÛŒ کند. اگر فکر Ù…ÛŒ کنيد سايت مرکز سینا طب به  Ø§ÙŠÙ† سياست پايبند نبوده است لطفا از طريق ارسال نامه Ø¨Ø§ ما تماس بگيريد. ما نهايت تلاش خود را خواهيم نمود تا در رفع ابهامات Ùˆ نواقص يا حل مشکلاتی Ú©Ù‡ در حدتوانمان باشد دريغ نورزيم.

 

 

مرکز سینا طب خود را ملزم به رعایت حریم شخصی کاربران Ù…ÛŒ‌داند، Ù„طفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد مشاهده Ø´Ø¯Ù‡ را حتما از طريق كانال هاي ارتباطي ذكر شده در صفحه 

درباره ما

 

 ØŒ با ما در ميان بگذاريد.

 نظرسنجی

طریقه آشنایی شما با سینا طب از چه طریقی بوده است

بنر اينترنتي
جستجوي اينترنتي
پيامك
سايرموارد

نظرات و پیشنهادات

پیغام

مشاهده نظرات سایت

لینک های مرتبط

درباره ما | حقوق و قوانین | همکاری با مرکز سینا | تبلیغات در سایت | پرسش های متداول | نقشه سایت | تماس با ما

استفاده از مطالب سایت سینا برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است . کلیه حقوق متعلق به مرکز خدماتی سینا طب می باشد


sina-teb.ir - copy right © All right reserved

طراح و برنامه نویس سایت